Όροι χρήσης της ιστοσελίδας

Οι όροι χρήσης που περιγράφονται παρακάτω αποτελούν ένα σύνολο προϋποθέσεων για τη χρήση της ιστοσελίδας “iteach.gr” (εφεξής “η ιστοσελίδα”) και των υπηρεσιών που αυτή παρέχει. Παρακαλούμε διαβάστε με προσοχή τους όρους χρήσης πριν προχωρήσετε στη χρήση των υπηρεσιών της ιστοσελίδας.

Οι όροι χρήσης αφορούν όλους ανεξαιρέτως τους χρήστες των υπηρεσιών που παρέχει η ιστοσελίδα.

Οι χρήστες, με την εγγραφή τους στην ιστοσελίδα, δηλώνουν πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων χρήσης που περιγράφονται παρακάτω καθώς και της Πολιτικής Απορρήτου που περιγράφεται στη σελίδα με τον αντίστοιχο τίτλο.

Οι όροι χρήσης της ιστοσελίδας ενδέχεται να τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση. Παρακαλούμε να ελέγχετε το περιεχόμενο και την ημερομηνία τελευταίας ενημέρωσης της παρούσας σελίδας, για ενδεχόμενες τροποποιήσεις.

1.Νομικές πληροφορίες

H ιστοσελίδα "iteach.gr" λειτουργεί υπό την εποπτεία και διαχείριση του Χρυσόστομου Ζαμπετάκη (εφεξής “ο διαχειριστής”), μέλους του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών με Αριθμό Μητρώου 340360.

2.Εγγραφή χρηστών

2.1 Για τη χρήση των υπηρεσιών που παρέχει η ιστοσελίδα, οι επισκέπτες πρέπει να δημιουργήσουν προσωπικό λογαριασμό χρήστη. Οι επισκέπτες δεσμεύονται να δηλώνουν με εγκυρότητα τα προσωπικά στοιχεία τους για την εγγραφή τους στην ιστοσελίδα καθώς και να τα ενημερώνουν έγκαιρα, όταν τροποποιηθούν.

2.2 Απαγορεύονται ρητά :

2.3 Οι χρήστες της ιστοσελίδας διατηρούν ακέραια ευθύνη για τη δραστηριότητα που διεξάγεται μέσω του ατομικού λογαριασμού τους, ακόμη και αν διεξάγεται από τρίτους, εν αγνοία τους. Οι χρήστες της ιστοσελίδας δεσμεύονται για την ασφαλή αποθήκευση των προσωπικών δεδομένων του λογαριασμού τους.

2.4 Δεν επιτρέπεται η χρήση διαφορετικού λογαριασμού χρήστη από αυτόν που δηλώθηκε κατά την εγγραφή στην ιστοσελίδα, καθώς και η οποιαδήποτε δημοσιοποίηση των στοιχείων ενός λογαριασμού χρήστη.

2.5 Οι χρήστες της ιστοσελίδας δεσμεύονται να ενημερώσουν άμεσα το διαχειριστή της ιστοσελίδας για οποιαδήποτε παραβίαση, απώλεια ή υποκλοπή του κωδικού πρόσβασης του προσωπικού λογαριασμού τους.

3.Περιεχόμενο ιστοσελίδας

3.1 Ο όρος “περιεχόμενο” αφορά χωρίς περιορισμούς τις πληροφορίες, τα κείμενα, το λογισμικό, τον προγραμματιστικό κώδικα καθώς και τα διαδραστικά χαρακτηριστικά που προσφέρονται μέσω των υπηρεσιών που παρέχει η ιστοσελίδα.

3.2 Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας παρέχεται στους χρήστες της με άδεια χρήσης η οποία :

3.3 Απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, τροποποίηση, διανομή ή τοπική αποθήκευση μέρους ή ολόκληρου του περιεχομένου της ιστοσελίδας, χωρίς να χρειάζεται οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση.

3.4 Δεν επιτρέπεται η πώληση, αδειοδότηση, υπενοικίαση και οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου της ιστοσελίδας, για εμπορικούς σκοπούς ή με οποιονδήποτε τρόπο που παραβιάζει τα δικαιώματα τρίτων.

4.Κανονισμός χρήσης υπηρεσιών

4.1 Προϋπόθεση για τη χρήση των υπηρεσιών που παρέχει η ιστοσελίδα αποτελεί η πλήρης και ανεπιφύλακτη δέσμευση ότι οποιαδήποτε χρήση της ιστοσελίδας δε θα αντιβαίνει στους παρόντες Όρους Χρήσης.

4.2 Οι επισκέπτες της ιστοσελίδας διατηρούν ατομική ευθύνη για κάθε χρήση των υπηρεσιών που παρέχει η ιστοσελίδα, μέσω του προσωπικού λογαριασμού χρήστη, ακόμα και όταν διεξάγεται από τρίτους, εξουσιοδοτημένους ή μη.

4.3 Οι επισκέπτες της ιστοσελίδας δεσμεύονται ότι δε θα μεταδώσουν, διανείμουν, δημοσιεύσουν και αποθηκεύσουν υλικό που :

4.4 Οι επισκέπτες της ιστοσελίδας δεσμεύονται επίσης ότι :

4.5 Απαγορεύεται ρητά :

4.6 Ο διαχειριστής της ιστοσελίδας διατηρεί το δικαίωμα της πρόσβασης, ανάγνωσης, διατήρησης και αποκάλυψης πληροφοριών που :

4.7 Ο διαχειριστής διατηρεί το δικαίωμα του οριστικού αποκλεισμού ενός επισκέπτη που επανειλημμένα παραβιάζει τους Όρους Χρήσης της ιστοσελίδας. Επιπλέον, o διαχειριστής μπορεί να προβεί σε προληπτική διακοπή πρόσβασης αν υπάρχουν ενδείξεις κακόβουλης χρήσης της ιστοσελίδας από τρίτους.

5.Υπηρεσίες τρίτων

Η ιστοσελίδα παρέχει τη δυνατότητα στους χρήστες να δημιουργήσουν συνδέσμους προς άλλες ιστοσελίδες, υπηρεσίες ή πηγές του διαδικτύου. Σύνδεσμοι προς την ιστοσελίδα μπορεί να βρίσκονται και σε άλλες ιστοσελίδες, υπηρεσίες ή πηγές του διαδικτύου. Οι χρήστες της ιστοσελίδας διατηρούν ακέραια ευθύνη για τις πηγές του διαδικτύου που επιλέγουν να χρησιμοποιήσουν. Ο διαχειριστής της ιστοσελίδας δε φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο, την ορθότητα των πληροφοριών, τη νομιμότητα και την εγκυρότητα άλλων ιστοσελίδων. Η ενσωμάτωση οποιουδήποτε εξωτερικού συνδέσμου δεν υπονοεί την έγκριση ή τη συνεργασία μεταξύ του διαχειριστή της ιστοσελίδας και των διαχειριστών άλλων ιστοσελίδων. Οι χρήστες της ιστοσελίδας αποδέχονται την πλήρη ευθύνη τους για οποιαδήποτε ενδεχόμενη ζημία ή απώλεια που προέρχεται από τη χρήση εξωτερικών συνδέσμων.

6.Χρεώσεις και τρόποι πληρωμής

6.1 Η χρέωση των υπηρεσιών που παρέχει η ιστοσελίδα γίνεται αποκλειστικά μέσω της υπηρεσίας PayPal. Άλλοι τρόποι πληρωμής μπορούν να διευθετηθούν μέσω αποστολής μηνύματος, συμπληρώνοντας τη φόρμα επικοινωνίας της ιστοσελίδας.

6.2 Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί υπηρεσίες τρίτων για τη χρέωση των υπηρεσιών που παρέχει. Ο μηχανισμός πληρωμών αυτών των υπηρεσιών διέπεται από τους αντίστοιχους κανονισμούς και όρους χρήσης των υπηρεσιών, σε συνδυασμό με τους παρόντες Όρους Χρήσης. Ο διαχειριστής της ιστοσελίδας δε φέρει καμία ευθύνη για οποιοδήποτε λάθος προκύψει από τις υπηρεσίες τρίτων, για τη χρέωση των υπηρεσιών που παρέχει η ιστοσελίδα. Για την αγορά υπηρεσιών από την ιστοσελίδα, οι χρήστες συμφωνούν για τη χρέωσή τους μέσω των υπηρεσιών τρίτων.

6.3 Η χρέωση των υπηρεσιών της ιστοσελίδας γίνεται σε μηνιαία βάση, ξεκινώντας από την ημερομηνία αγοράς της υπηρεσίας από τον εκάστοτε χρήστη. Όλες οι πληρωμές γίνονται σε Ευρώ και συνοδεύονται από το αντίστοιχο παραστατικό (απόδειξη λιανικής παροχής υπηρεσιών). Οι χρήστες ειδοποιούνται μία εβδομάδα νωρίτερα από τη λήξη της διάρκειας της υπηρεσίας. Για την ανανέωση της χρήσης της υπηρεσίας απαιτείται η αγορά της υπηρεσίας εκ νέου. Οι τιμές χρέωσης των υπηρεσιών της ιστοσελίδας επιβαρύνονται με ΦΠΑ που τιμολογείται πρόσθετα κατά την αγορά της υπηρεσίας.

6.4 Οι υπηρεσίες της ιστοσελίδας παρέχονται στους χρήστες έναντι μη επιστρεφόμενης χρέωσης, όπως καθορίζεται και στη σελίδα με τίτλο Πολιτική Επιστροφών.

7.Διακοπή παροχής υπηρεσιών

Για τους επισκέπτες που δεν ανανεώνουν την αγορά της υπηρεσίας τους προβλέπεται άμεση διακοπή της παροχής της. Στην περίπτωση αυτή, ο διαχειριστής της ιστοσελίδας μπορεί να διατηρήσει τον αντίστοιχο προσωπικό λογαριασμό χρήστη, ανάλογα με τη διακριτική του ευχέρεια. Αν ένας χρήστης διακόψει τη χρήση μίας υπηρεσίας της ιστοσελίδας για χρονικό διάστημα τριών μηνών, ο διαχειριστής δύναται να προβεί σε οριστική διαγραφή του αντίστοιχου προσωπικού λογαριασμού, χωρίς καμία περαιτέρω προειδοποίηση.

8.Εγγύηση ποιότητας υπηρεσιών

8.1 Οι υπηρεσίες της ιστοσελίδας παρέχονται “ως έχουν” και χωρίς καμία δεσμευτική εγγύηση που να αφορά τη διαθεσιμότητα, την ακρίβεια, την ανυπαρξία λαθών, την εξασφάλιση αδιάκοπης πρόσβασης και την ασφάλεια των επικοινωνιών με την ιστοσελίδα. Ειδικότερα, ο διαχειριστής δεν εγγυάται ότι :

8.2 Η χρήση των υπηρεσιών της ιστοσελίδας γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του εκάστοτε επισκέπτη.

9.Περιορισμός ευθύνης

9.1 Ο διαχειριστής της ιστοσελίδας δε φέρει απολύτως καμία ευθύνη για :

9.2 Οι επισκέπτες της ιστοσελίδας δεσμεύονται να αναγνωρίσουν ότι οι αμοιβές που καταβάλλονται για τη χρήση των υπηρεσιών της ιστοσελίδας εκφράζουν δικαίως την αμοιβαία κατανομή των κινδύνων που υπεισέρχονται στην τρέχουσα συμφωνία τους με το διαχειριστή της ιστοσελίδας.

9.3 Σύμφωνα με τους παρόντες Όρους Χρήσης οι επισκέπτες της ιστοσελίδας παραιτούνται από οποιαδήποτε αξίωση από το διαχειριστή της ιστοσελίδας, σχετικά με την αγορά και τη χρήση των υπηρεσιών της ιστοσελίδας.

9.4 Αποκλειστικό δικαίωμα των επισκεπτών και μοναδική μορφή αποζημίωσης σε περίπτωση δυσαρέσκειας για την ποιότητα των υπηρεσιών της ιστοσελίδας, αποτελεί η παύση της χρήσης των υπηρεσιών της ιστοσελίδας.

10.Σημείωμα εμπιστευτικότητας

10.1 Οι επισκέπτες της ιστοσελίδας υποχρεούνται να διατηρούν εμπιστευτικές τις πληροφορίες που αφορούν τα προσωπικά δεδομένα τους για τη χρήση των υπηρεσιών της ιστοσελίδας. Οι επισκέπτες δεσμεύονται για τη συνεργασία τους με το διαχειριστή της ιστοσελίδας για τη διατήρηση του απορρήτου των προσωπικών δεδομένων τους.

10.2 Δεν επιτρέπεται η δημοσιοποίηση και διανομή πληροφοριών που παρέχει ο διαχειριστής, για τους σκοπούς λειτουργίας και διαχείρισης της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που περιέχονται σε εκτιμήσεις, τιμολόγια, συμβάσεις έργου και άλλων σχετικών εγγράφων.

11.Πολιτική δημοσιότητας

Κάθε χρήστης της ιστοσελίδας δικαιούται να δηλώνει δημοσίως ότι χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες της ιστοσελίδας. Σύμφωνα με τους Όρους Χρήσης της ιστοσελίδας, οι χρήστες αποδέχονται ότι ο διαχειριστής της ιστοσελίδας δύναται να χρησιμοποιήσει το όνομα και το εταιρικό λογότυπο των εγγεγραμμένων χρηστών σε καταλόγους συνδρομητών της ιστοσελίδας, σε πηγές του διαδικτύου ή σε άλλο διαφημιστικό υλικό. Οι χρήστες της ιστοσελίδας αποδέχονται επίσης ότι ο διαχειριστής της ιστοσελίδας μπορεί να αναφερθεί προφορικά σε κάθε χρήστη των υπηρεσιών της ιστοσελίδας. Οι επισκέπτες της ιστοσελίδας που δεν επιθυμούν την εφαρμογή της παραπάνω πολιτικής, μπορούν να απαλλαγούν στέλνοντας σχετικό μήνυμα στο διαχειριστή της ιστοσελίδας.

12.Διακοπή υπηρεσιών και πρόσβασης

12.1 Ο διαχειριστής της ιστοσελίδας διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτα διακριτική του ευχέρεια, να διακόψει την πρόσβαση ενός επισκέπτη στο σύνολο ή οποιοδήποτε μέρος των υπηρεσιών της ιστοσελίδας, ανά πάσα στιγμή, με ή χωρίς προειδοποίηση και με άμεση ισχύ, ως αποτέλεσμα της παραβίασης των παρόντων Όρων Χρήσης από τον επισκέπτη της ιστοσελίδας.

12.2 Ένας επισκέπτης που επιθυμεί τη διακοπή της χρήσης των υπηρεσιών που παρέχει η ιστοσελίδα, μπορεί να απευθυνθεί στο διαχειριστή, στέλνοντας ηλεκτρονικό μήνυμα. Ο διαχειριστής της ιστοσελίδας δεσμεύεται για την οριστική διαγραφή των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη που υποβάλλει σχετικό αίτημα.

Τελευταία ενημέρωση : Τετάρτη 30 Μαρτίου 2016